Elements Vastgoed, samen is niet alleen.

De ontwikkeling, verkoop en realisatie van vastgoedprojecten is een bewerkelijk en intensief proces met een grote verscheidenheid aan onderdelen en betrokken partijen. Het is de kunst en de uitdaging om al deze elementen te combineren tot een optimaal eindproduct. Elements Vastgoed gaat deze uitdaging graag aan. Uitgangspunt voor alle projecten is dat het vastgoed altijd wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de eindgebruiker of opdrachtgever.

Binnen Elements Vastgoed zijn twee onderdelen actief; Vastgoedadvies en Vastgoedontwikkeling.

 

  • Vastgoedadvies

    Elements Vastgoed adviseert externe partijen bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed of bij het afstoten van bestaand vastgoed. De advisering kenmerkt zich door een gedegen analyse vertaald in een doelgericht en hands-on advies.

  • Vastgoedontwikkeling

    Elements Vastgoed ontwikkelt nieuwbouwprojecten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. De projecten worden ontwikkelt vanuit opdrachtgeverschap van de eindgebruiker of voor eigen rekening en risico.

Neem contact met mij op